Iiris Härmän kasvokuva

Ditt anställningsavtal är den svagaste länken i ditt anställningsförhållande – kolla det i tid!

Om du är vaksam och förutseende behöver du inte oroa dig över anställningsfrågor. Vi intervjuade YTK-föreningens Lakikaveri, advokat Iiris Härmä, om de fall hon ser i sitt arbete med att hjälpa YTK-medlemmar dagligen. Detviktigaste är att kontrollera anställningsavtalet i förväg och se till att det finns ett nummer att ringa till om det behövs.

Iiris Härmä, advokat med examen i arbetsrätt, berättar om ett fall där en fullvärdig medlem* av YTK ingick ett nytt anställningsförhållande. Medlemmen kontaktade Lakikaveri innan hen undertecknade avtalet, eftersom hen var fundersam över några punkter i det nya avtalet.  

– Det visade sig att lönen i anställningsavtalet var lägre än den minimilön som anges i kollektivavtalet, säger Härmä. – Som tur var hörde medlemmen av sig i förväg. Vi kunde lösa saken och korrigera lönen innan namnen fanns på papperet. Om frågan hade lösts först i efterhand hade processen varit klart längre och svårare att utreda." 

Ju mer tid som skulle ha gått, desto mer öppna löneanspråk skulle ha funnits för den anställde. Om ingen överenskommelse hade nåtts, hade ärendet till och med behövt lösas genom domstolsbeslut.

Det är skäl att fördjupa sig i sitt eget anställningsavtal

Iiris Härmä påpekar att ett skriftligt anställningsavtal som undertecknats i början av ett anställningsförhållande är det viktigaste dokumentet för en arbetstagare. När du noggrant har studerat innehållet i avtalet är det lättare att identifiera eventuella orättvisor.  

– Om något i ditt anställningsförhållande verkar oklart ska du börja med att tala med din chef. Diskussionen ska helst föras skriftligt så att det man talat om lämnar ett minnesspår, råder Härmä. Men saker löses inte alltid genom muntliga diskussioner. Därför är det också skäl att i tid se till att du kan få hjälp av en kompetent jurist om det behövs.

FAKTARUTA

  • En kassamedlem i YTK kan välja att bli fullvärdig medlem i YTK-Föreningen mot en årlig avgift på 22 €. En fullvärdig medlem har tillgång till Lakikaveris telefonrådgivning direkt efter sin anslutning. Efter en sex månader lång medlemskapsperiod är det möjligt att få en advokat som hjälper till att lösa anställningsproblem och en rättsskyddsförsäkring. Vissa av tjänsterna kräver 6 månaders medlemskap i föreningen. 
  • Cirka 10 000 personer har varje år fått råd och hjälp av YTK:s telefonjour Lakikaveri. 
  • Medlemmarnas kommentarer om Lakikaveri-tjänsten är mycket positiva, ibland till och med rörande,  

"Mycket bra, snabb och kunnig service i frågor som rör anställningens upphörande." 

– Det är fantastiskt att det finns en sådan här tjänst, som gör det lättare att reda ut sina egna angelägenheter. Ett stort tack till er." 

– Det är lätt att inleda ett ärendei YTK.  Juristen var mycket professionell och tog saken till sitt hjärta. Vi hade hela tiden e-postkontakt för att sköta saken och gå vidare. Utan en advokat hade jag inte kunnat hantera det."

Genom Lakikaveri kan fullvärdiga medlemmar i YTK* bland annat få arbetsrättslig telefonrådgivning, personlig assistans av en jurist och rättsskyddsförsäkring för tvister. Enbart medlemskap i arbetslöshetskassan omfattar inte dessa tjänster, utan man måste också vara medlem i YTK-föreningen

Det är skäl att kontakta en jurist så snart som möjligt, om en lösning inte kan hittas med arbetsgivaren.

Även arbetsgivarna kan vara osäkra på hur de ska komma överens i olika frågor

Problem relaterade till obetalda löner och olagliga uppsägningar är de som oftast leder till att medlemmar kontaktar Iiris Härmä. Hon påpekar att det också finns en osäkerhet på arbetsgivarsidan om hur saker och ting ska avtalas, och alla företag har inte alltid personal som känner till aktuell arbetslagstiftning. Således är situationerna inte nödvändigtvis avsiktliga eller medvetna. 

Härmä beskriver ett fall där en person blivit permitterad från ett längre anställningsförhållande. Hon ville veta mer om permitteringens laglighet och var i kontakt med YTK-Föreningens Lakikaveri. Även om permitteringen visade sig vara laglig enligt Härmäs bedömning, blev det uppenbart att det fanns oklarheter i det anställningsavtal som gjorts en gång i tiden.  

– Det framgick av medlemmens anställningsavtal att lönetilläggen var en del av den anställdes grundlön. I princip kan detta avtalas, men enligt den överenskomna metoden för ersättning måste lönen vara minst lika med den som anges i kollektivavtalet. Om arbetsgivaren inte kan bevisa att lönen har innehållit till exempel kvällstillägg, ska arbetsgivaren ersätta tilläggen separat. I detta fall visade det sig att den anställdes tillägg inte hade betalats ut."  

Iiris Härmä betonar vikten av att vara förutseende i alla lägen.  

– Till exempel i visstidsanställningar vaknar många först efteråt och funderar på om grunderna för den egna visstidsanställningen är lagliga. Om arbetstagaren hade varit vaksam redan när anställningsförhållandet ingicks, skulle man redan från början ha kommit överens om lagliga grunder."

Bevaka dina egna anställningsrättigheter!

  1. Ta reda på grunderna i ditt anställningsförhållande: tillämpas ett kollektivavtal på ditt anställningsförhållande och motsvarar till exempel lönen åtminstone nivån i kollektivavtalet? Bättre villkor än i kollektivavtalet kan avtalas i anställningsavtalet, men inte sämre.  
  2. Om ditt anställningsförhållande är tidsbegränsat, finns det faktiskt en rättslig grund för det?  
  3. Kom alltid överens om saker skriftligen. Det är helt klart lättare att lösa eventuella oklarheter när det finns skriftliga bevis på vad som har sagts och överenskommits.  
  4. Om något i ditt anställningsförhållande verkar oklart, börja med att tala med din chef. Samtala skriftligt, så att det som sägs lämnar ett minnesspår.  
  5. Se i god tid till att du kan få hjälp av en kunnig jurist om det finns oklarheter i ditt anställningsförhållande. Det är skäl att kontakta en jurist så snart som möjligt, om en lösning inte kan hittas med arbetsgivaren. 

*Fullvärdig medlem i YTK = en person som är medlem i både Arbetslöshetskassan YTK och i YTK Arbetslivstjänster.

Linkki kyselyyn