Kvinna i fåtölj.

Betydande utökning i dina medlemstjänster: En jurist hjälper nu till att lösa anställningsproblem personligen

I fortsättningen får du ännu mer stöd och trygghet i YTK-Föreningen i händelse av problem i arbetslivet. I början av året lanserade vi tjänsten Lakikaveri som nu ger dig personlig hjälp av en jurist som är insatt i anställningsfrågor.

I arbetslivet kan man ställas inför besvärliga situationer, men du behöver inte klara av dem ensam, eftersom vår nya tjänst Lakikaveri hjälper dig. Under helheten Lakikaveri finns sedan tidigare juridisk telefonrådgivning, en omfattande infobank om anställning och chatbot samt juridisk rättsskyddsförsäkring. Helheten har nu kompletterats med en personlig utredningstjänst av en jurist.
​​​​​​​
Utredningstjänsten är en av de största satsningarna i vår historia! I praktiken innebär den nya tjänsten att en jurist i advokatnätverket OpusLex kan ta sig an ditt ärende om arbets- eller tjänsteförhållande – såsom obetalda löner eller oklarheter kring uppsägning: hen utreder om fel har begåtts och för ärendet vidare vid behov.

Juristen kan utreda fall som har inträffat när du har varit medlem hos oss i minst 6 månader. Vi utreder dock inte längre fall som är äldre än från år 2021.

"Tröskeln för att söka hjälp var låg"

Vi testade juristens utredningstjänst förra året och vi har redan erfarenhet av nästan 600 fall. Responsen som vi har fått från er har varit mycket positiv! Här är några exempel:

“Tröskeln för att söka hjälp var väldigt låg när jag fick kostnadsfri hjälp av min egen förening. Tack vare den här hjälpen kunde jag förbättra min egen situation avsevärt”

"Jag fick ett visstidsavtal tack vare ett brev som advokaten upprättade. Jag är verkligen nöjd med servicen." 

Ilona Kangas, verksamhetschef i YTK-Föreningen, hoppas att Lakikaveri-tjänsten är till hjälp i stora och små besvär i arbetslivet.
​​​​​​​
"Vi vill ständigt utöka våra tjänster och hjälpa våra medlemmar i svåra situationer. Lyckligtvis är det bara relativt få löntagare som berörs av besvärliga anställningsproblem – men när man ställs inför situationen behövs hjälp av en sakkunnig jurist”, säger Kangas.

Hur får jag Lakikaveri-tjänsten i användning?

Den omfattande helheten i Lakikaveri-tjänsten ingår som sådan i YTK-Föreningens årsavgift som är 22 euro i år. Du får tillgång till utredningstjänsten av en jurist, som är en del av Lakikaveri-tjänsten, efter att du har varit medlem i YTK-Föreningen i 6 månader. Telefonrådgivning, infobank och chatbot finns tillgängliga för dig omedelbart. Villkoren för rättsskyddsförsäkringen fastställs av försäkringsbolaget.

Hurdana frågor hjälper Lakikaveri-tjänsten till med?

Man och barn framför dator

Lakikaveri-tjänsten hjälper till i stor utsträckning med frågor och problem som anknyter till arbets- och tjänsteförhållanden. Lakikaveri-tjänsten hjälper också verkställande direktörer som är medlemmar i YTK-Föreningen.
 
Möjliga problem kan exempelvis vara:

  • Obetalda löner
  • Villkor i anställningsavtal
  • Överträdelser av anställningsavtal
  • Mobbning på arbetsplatsen
  • Oklarheter i samband med uppsägning av anställning

Hur får jag hjälp av Lakikaveri-tjänsten?

Om du har problem eller frågor om arbets- eller tjänsteförhållandet kan du gå vidare på följande sätt:

Linkki kyselyyn