Beredskap och förutsägelse är en fördel i arbetslivet

Det bästa sättet att förbereda sig för förändringar och potentiella utmaningar i arbetslivet och anställningsförhållanden är att förbereda sig på förhand. Den nya Lakikaveri-rättshjälpen stödjer dig i anställningsfrågor. Dessutom får du många avgiftsfria coachningar och värdefulla medlemsförmåner för din jobbsökning och karriär. Läs mer om hur vi hjälper dig även i oväntade förändringar i arbetslivet!

I början av 2022 utvidgade vi avsevärt det juridiska stödet och tryggheten för våra medlemmar. Med hjälp av den nya Lakikaveri-tjänsten kan medlemmarna få hjälp av en jurist i utredningen av meningsskiljaktigheter i arbetslivet. Redan tidigare har föreningens medlemskap inkluderat en telefonrådgivningstjänst, en omfattande infobank och en bot, samt en professionell ansvars- och rättsskyddsförsäkring.

– Lakikaveri kan hjälpa en medlem när det till exempel gäller obetalda löner, mobbning på arbetsplatsen, misstanke om olaglig uppsägning eller oklarheter om uppsägning eller anställningsvillkor. Det är viktigt att man vid behov kan få professionell hjälp och att meningsskiljaktigheter löses så tidigt som möjligt, säger föreningens direktör Ilona Kangas.

YTK-Föreningen producerar Lakikaveri-tjänsten tillsammans med juristerna i nätverket OpusLex.

Utöver det rättsliga skyddet hjälper vi våra medlemmar att utveckla sina yrkeskunskaper och upprätthålla jobbsöknings- och arbetslivsfärdigheter, så att de kan möta arbetslivet med tillförsikt. Det bästa sättet att skydda sig och klara sig i utmanande situationer är att förbereda sig.

Under våren ordnar vi bland annat nya LinkedIn-utbildningar med Juho Toivola, arbetslivspsykolog och rekryteringsutbildare, samt ett "Fråga rekryteraren"-livetillfälle i samarbete med rekryteringskonsulten Johanna Valovirta.

Som en kontinuerlig förmån erbjuder vi dessutom tusentals onlinekurser Online-utbildningsbiblioteket för arbetslivet, gratis jobbsökarträning och karriärhandledning samt till exempel karriärdesign till rabatterat pris.

Linkki kyselyyn