en ung kvinna med laptop i cafe

Anspråkslöshet är inte smickrande: 5+1 skäl till varför du bör göra dina färdigheter synliga

Förr slipade man på ett CV-dokument, nuförtiden finns det betydligt fler kanaler och medel för att lyfta fram sin egen kompetens. Läs doktorand och lektor Kati Koivunens tips om varför man bör bygga sitt eget varumärke i arbetslivet, vare sig man är direktör, sakkunnig eller arbetstagare!

 1.  Det är lättare att få jobb
  “Det finns flera undersökningar som visar att skapandet av ett varumärke av den egna kompetensen direkt påverkar en persons sysselsättning, alltså vilket mervärde arbetstagaren uppfattas erbjuda arbetsgivaren. Detta har i sin tur naturligtvis direkt samband med faktisk sysselsättning.”​​​​​​

 2. Du känner dig själv och dina färdigheter bättre
  "När du bygger ditt eget varumärke som sakkunnig, funderar du också noga över dina styrkor, värderingar och mål. Detta påverkar enligt forskningen till exempel arbetsglädje, motivation och flera arbetslivsfärdigheter, såsom tidshantering, självledarskap och nätverkande. Allt detta ökar i sin tur avsevärt sysselsättningen."

 3. Socialt kapital ökar också det ekonomiska kapitalet
  “När du får synlighet och dina tankar uppskattas inom branschen, skapas en positiv spiral och man vill samarbeta med dig. Detta resulterar sedan oftast också i ekonomiska fördelar, eftersom du kan välja jobb och begära högre lön eller arvode.”

 4. Du kommer att vara till större nytta för din organisation

  – Företag och organisationer gynnas av högt värderade aktörer i branschen. De underlättar bland annat kommunikationen med partner, främjar delning av information, ökar förtroendet och fungerar som organisationens ansikten utåt, som det till exempel är naturligt för kunderna att kontakta."

 5. Ökat förtroende
  “Nuförtiden är karriärerna splittrade och arbetet utförs i olika sammansättningar. Det är en väldigt stor fördel om man känner till dina färdigheter. Förtroende med nya människor skapas snabbare och samarbetet blir enklare."​​​​​​

+1. Du hittar dolda jobb!

"Jobben rör sig alltmer genom nätverk och direktsökning, oavsett bransch och nivå. Många jobb annonseras inte ens. En arbetstagare kan också erbjuda sin kompetens även om jobbet inte ens har annonserats. Här är förstås ett starkt varumärke som sakkunnig en stor fördel."

Kati Koivunen

 Kati Koivunen, sakkunnig, forskare och lektor har intervjuats för artikeln.


Fler tips

Användbara utbildningar i temat finns i online-utbildningsbiblioteket för arbetslivet som vi erbjuder våra medlemmar gratis i samarbete med Eduhouse.

Se utvecklingscoach Oona Kankkunens utbildningar:

​​​​​För att kunna se utbildningarna ska du vara registrerad som användare av online-utbildningsbiblioteket. Om du redan är användare, logga in och klicka direkt till utbildningarna via länkarna ovan. Om du ännu inte har registrerat dig i tjänsten kan du göra det i tjänsten OMA+ (Webbinarier och utbildningar).

Lär dig använda LinkedIn med vårt omfattande utbildningspaket!
Juho Toivolas LinkedIn-utbildningsmodul är också gratis för våra medlemmar. Med hjälp av online-utbildningen lär du dig att använda LinkedIn för att skapa ett varumärke av din kompetens och jobbsökning, vare sig du är nybörjare eller redan en mer erfaren nätverkare.

Anmäl dig till jobbsökarträningen!
Dessutom får våra medlemmar gratis individuell online-träning för jobbsökning, som hjälper att identifiera den egna kompetensen och använda sociala medier i jobbsökning.

Linkki kyselyyn