Aktuellt med jobbsökande? En lämplighetsbedömning på kommande? Så här förbereder du dig!

Ibland blir det vid jobbsökandet aktuellt med olika slags test, som mäter eller bedömer lämplighet. Syftet med dem är att ge arbetsgivaren, och å andra sidan även dig själv, mera information om hur dina egenskaper och din förmåga motsvarar kraven av det lediga uppdraget. Sådana test kan inge spänning, i synnerhet om det är den första gången. Visste du att du i förväg kan träna med test som finns på nätet? Se vårt tips om hur du förbereder dig för en lämplighetsbedömning!

Några testtillverkare erbjuder för dem som gör testet tips samt en möjlighet att pröva och öva bedömningen av lämpligheten i förväg. Vi samlade häri en artikel några exempel som du kan testa gratis:

Cubiks

Cubics som tillhandahåller personbedömningar i Finland och ute i världen ger på sin webbplats en möjlighet att öva med deras test med hjälp av några exempelfrågor. Dessutom berättar de öppet om sina bedömningsprocesser och ger goda tips för dem som kommer för bedömning.

TESTA CUBIKS!

Aon (f.d. Cut-e)

Även Aon, som tidigare var bekant med namnet Cut-e, erbjuder en möjlighet att öva genom att besvara deras test. Liksom Cubiks finns det även på Aon:s sajter goda tips för att förbereda sig inför test. Deras övningswebbplats är engelskspråkig.

ÖVA MED AON

SHL

Den mera traditionella servicetillhandahållaren SHL har särskilt på sina engelskspråkiga sajter sammanställt ett rikligt urval av test för övning.

PRÖVA SHL:S TEST!

På de finskspråkiga sidorna finner du tips och exempelfrågor, men övringstest på finska finns tyvärr inte tillgängliga.

SE TIPS OCH EXEMPELFRÅGORNA!

Clevry

Psycryit som nyligen bytt namn till Clevry tillsammans med Studentwork och Sharper, erbjuder på sina sajter tips för att förbereda sig inför psykometriska test, samt några exempelfrågor.

STUDERA CLEVRYS INSTRUKTIONER OCH EXEMPEL


Det lönar sig att mångsidigt bekanta sig med dem, även om en lämplighetsbedömning inte ens just nu skulle vara aktuell för dig vid jobbsökandet. Det är sannolikt att du vid något skede av processen med arbetssökandet får en kallelse även till en lämplighetsbedömning, så det är inte alls till skada att öva i förväg för att förstå logiken i testen.

Pröva frimodigt och lär dig nytt!

SE VÅRA ANDRA TJÄNSTER FÖR JOBBSÖKANDET OCH KARRIÄREN

BEKANDA DIG MED ALLA DINA MEDLEMSFÖRMÅNER

Linkki kyselyyn