Mies joka ojentaa keltaisia kukkia.

“Så att det inte skulle vara så trist att gå till jobbet varje morgon” – Vi beviljade 12 stipendier för karriärträning till medlemmar i olika situationer i arbetslivet

"Jag behöver vind i seglen!" och "Jag sitter fast i min karriär.", berättar våra medlemmar i sina ansökningar om stipendium för karriärträning. Vi fick in nästan 600 ansökningar, varav en panel av influerare i sociala medier valde ut 12 medlemmar som beviljades ett stipendium värt 500 euro för att förverkliga drömmar om en ny karriär. Läs mer om hur vinnarna tänker använda stipendiet!

Stipendiet för karriärträning inkluderar en kurs i karriärdesign av Workday Designers och personlig träning av en yrkescoach. På ansökningsformuläret skulle den sökande berätta i vilken situation i arbetslivet han eller hon skulle använda stipendiet för karriärträning.

Vinnarna motiverade bland annat så här:

"Jag är en 42-årig utled och irriterad kassörska och mamma i en livlig bonusfamilj som längtar efter en slutspurt i karriären så att jag varje morgon inte skulle vara less på att gå till jobbet, utan den känslan skulle omvandlas till lycka och tacksamhet."

"Att börja en ny karriär. Undervisningssektorn har sugit musten ur mig, jag önskar mig något annat. Jag har kunnande, men de nya idéerna infinner sig inte. Jag behöver hjälp!"

“Vid 53 års ålder verkar det som att det är väldigt svårt att få ett nytt jobb. Det känns som att arbetslivserfarenhet inte uppskattas, fast den finns och åldern betraktas som ett problem. Ett stipendium för karriärträning skulle säkert hjälpa att hitta de egna styrkorna och intressena och ge nya tankar om att byta bransch.”

"58 år och arbetslös för första gången, inom min bransch minskade jobben på grund av covid och i den här åldern verkar det svårt att få jobb igen. Så när jag söker en ny karriär och en ny bransch behöver jag hjälp."

En av influerarna i väljarpanelen för stipendium, Emmi Nuorgam, har själv gått en karriärdesignkurs, till och med två gånger:​​​​​​

"De var som en spegel. Jag lärde mig att verbalisera mina värderingar. Jag förstod vad som var bra i mina arbetserfarenheter och sådant som jag inte vill upprepa längre. Kurserna hjälpte mig också att förstå, hur jag är som arbetstagare, säger Nuorgam.

Karriärdesignkursen hjälpte Nuorgam att hitta nya sätt att arbeta, förstå sig själv bättre och klargöra saker som är viktiga för henne i livet. "Karriärvägen behöver inte gå rakt framåt eller uppåt. Den kan slingra sig, förgrena sig och ibland sakta ner, och inget av detta gör vägen mindre värdefull", uppmuntrar Nuorgam.

Läs mer om Emmi Nuorgams tankar på vår blogg! (på finska)

Stöd i arbetslivets vändningar och kompetensutveckling

“Stipendiet för karriärträning ger möjlighet att klargöra sin egen riktning, till exempel i arbetslivets vändpunkter, där många förståeligt nog är lite vilse och behöver hjälp av en professionell”, säger Ilona Kangas, direktör för YTK-Föreningen.

“Framför allt har effekterna av corona och arbetslivets förvandling fått många att tänka mer på vilket arbete som skulle kännas eget och meningsfullt. Med stipendium för karriärträning och andra arbetslivstjänster vill vi hjälpa människor att engagera sig och uppmuntras inför kommande möjligheter!"

Många byter bransch minst en gång under sitt arbetsliv

Vi undersökte bland annat våra medlemmars planer på att byta bransch i vår senaste Medlemspuls-enkät som vi fick över 17 000 svar på. Resultaten var intressanta:

  • drygt hälften av medlemmarna under 34 år tror att de kommer att byta bransch minst en gång till under sin arbetskarriär.
  • Den starkaste upplevelsen av en svag ställning på arbetsmarknaden finns bland personer över 55 år.

I sådana situationer i arbetslivet hjälper till exempel karriärträning till att tydliggöra de egna målen och riktningen. Många vuxna tänker att de fortfarande inte vet "vad jag kommer att bli när jag blir stor", trots att de har flera års arbetskarriär bakom sig.

​​​​​​​De flesta funderar hela sin karriär om de gör rätt saker, har rätt jobb och om de fortfarande kan göra förändringar i karriären. Lyckligtvis finns det mycket hjälp att få – bland annat i YTK-Föreningens  jobbsöknings- och karriärtjänster kan man hitta ett sätt att reflektera och utveckla sin karriär som passar en själv, vare sig det är en prisvärd kurs för karriärdesign,gratis jobbsökarträning eller ett omfattande online-utbildningsbibliotek.

Yrkesmässig utveckling gör det möjligt att uppleva en känsla av betydelse på jobbet, och en kontinuerlig utveckling i karriären när man hela tiden lär sig nya saker.

Vad är stipendium för karriärträning?

  • Stipendium för karriärträning är värt 500 euro och inkluderar en webbkurs i karriärdesign av Workday Designers och tre timmars personlig karriärträning med en yrkescoach.
  • YTK-Föreningen rf beviljade 12 stipendier till sina medlemmar och valde ut mottagarna tillsammans med välkända influerare i sociala medier (Elina Gustafsson, Enni Koistinen, Jasmin Hamid, Joonas Pesonen, Emmi Nuorgam, Marianne Lehikoinen).
  • Totalt 576 medlemmar ansökte om stipendiet inom utsatt tid och de valda har kontaktats personligen.
  • Mer information på adressen https://ytk-yhdistys.fi/info/uravalmennusstipendi

Linkki kyselyyn