Online-utbildningsbibliotek för arbetslivet

  Online-utbildningsbiblioteket för arbetslivet ger dig tillgång till tusentals utbildningar för att utveckla din kompetens och upprätthålla dina färdigheter i arbetslivet. Tjänsten fungerar på finska, men biblioteket erbjuder även utbildningar på svenska och engelska.

  Du har över tusen praktiska och uppdaterade utbildningar, från O365-programbaser till de senaste funktionerna (bl.a. Excel, Word, Teams, Outlook), som gäller HR- och chefsarbete, löne- och ekonomihantering, arbetsrätt och affärsrätt samt olika färdigheter i arbetslivet.

  I ditt CV kan du ange din kompetens och din utveckling med intyg som finns tillgängliga i tjänsten.

  Eduhouse, en pionjär inom digitalt lärande, tillhandahåller gratis service till medlemmarna i YTK-föreningen. Service förnyas med månatliga live-webinarier för MySpeakers inspirerande toppcoacher om de hetaste arbetslivsteman.

  Så dra nytta av hundratals euro för ditt medlemskap nu!

  I tjänsten kan du:

  • Bläddra i information om enskilda utbildningar eller helheter
  • Skapa studieplaner och följa med utvecklingen av din kompetens 
  • Genomföra utbildningsprov och samla intyg 
  • Skriva anteckningar om utbildningar och återgå till dessa senare
  • Ladda enkelt ner utbildningsmaterial från länken till utbildningsdokument

  Så här får du tillgång till tjänsten:

  Det är lätt att börja använda online-utbildningsbiblioteket! Aktivera ditt ID genom att registrera dig för tjänsten via en länk från OMA+ (Webbinar och utbildningar). Efter registreringen öppnas tjänsten för dig!

  Observera att det ID som registreras gäller endast för personligt bruk.

  Närmare information om användning av tjänsten ges på finska här.


  Registrera dig som användare och vinn hörlurar!

  YTK -Föreningens medlemsförmån har förnyats – vinn hörlurar!

  Urvalet i arbetslivets utbildningsbibliotek på webben förnyas under hösten 2021 med MySpeakers live-webbinarier och inspirerande toppcoatcher varje månad om de hetaste arbetslivstemana: framtidens arbete och arbetslivsfärdigheter, ledning, interaktion, sensitiva färdigheter, ständig inlärning, kunderfarenhet, förmåga till förändring, inklusivitet, välbefinnande, teknologi, cybersäkerhet samt kreativitet och innovativitet.

  Dra alltså nytta av en fördel, värd hundratals euro, vilken hör till medlemskapet i YTK-Föreningen nu, för bland alla medlemmar, som före 30.11.2021 via OMA+ registrerats i utbildningsbiblioteket, lottar vi ut 3 st. Bluetooth -motljudshörlurar (värde 199 €), med vilka du lätt kan lyssna på webbutbildningarna var och när som helst!

  REGISTRERA DIG SOM ANVÄNDARE VIA OMA+

  Utlottningens regler


  Svensk- och engelskspråkiga utbildningar

  Färdigheter i distansjobb och M365

  Linkki kyselyyn