Träning på nätet i att söka jobb

Fyll i dina kontaktuppgifter och Cimson Koulutuspalvelut skicker dig ett användernamn för en månads tid via e-post. (månaden börjar förflyta genast du fått användernamnet)

Kontrollera att du har fyllt i alla obligatoriska uppgifter rätt.

Linkki kyselyyn