Träning på nätet i att söka jobb

Den här tjänsten finns endast för kompletta medlemmar i YTK, sådana som hör både till arbetslöshetskassan och YTK-Föreningen. Även studentmedlemmarna i YTK-Föreningen kan utnyttja tjänsten.

Tjänsten är finskspråkig

Som komplett medlem har du möjlighet att delta i Cimson Koulutuspalveluts utbildning på nätet i att söka jobb, där du får entusiasm och idéer för jobbsökandet. När du fått koderna kan du i en månads tid studera i din egen takt oberoende av tid och plats. Utbildningen inkluderar en timme med en instruktör.

Utbildningen på webben kan kompletteras med individuell handledning. Då ger utbildaren dig i slutet av träningen en handledande respons om de dokument för jobbsökandet och den virtuella intervju som du gjort.

TyönhakuRedi - Lätt, redig och en entusiasmerande guide

  1. Inledning och anvisningar
  2. Branscher och yrken
  3. De egna styrkorna i ord
  4. Kunnandet fram
  5. Jobbsökande effektivt
  6. Jobbsökandets texter
  7. Arbetsintervju och videopresentation
  8. Följande steg, en plan

Linkki kyselyyn