Stöd för jobbsökandet

Vi känner till utmaningarna för jobbsökandet och vi vill för vår del stötta och underlätta ditt jobbsökande. Som komplett medlem i YTK drar du nytta av de många tjänsterna som stöder jobbsökandet.


Cimson koulutuspalvelut -logo.

Träning på nätet i att söka jobb

Som komplett medlem har du möjlighet att gratis delta i  utbildning på nätet i jobbsökande, hos Cimson Koulutuspalvelut (Cimson Utbildningstjänst), där du får entusiasm och idéer för jobbsökandet. (Bara på finska).

Mentoritas-logo.

En karriärplanare

En karriärplanerare och en coach i arbetslivsfärdigheter till din tjänst – välj just de samarbetsmetoder som lämpar sig för dina behov – och du är genast många steg närmare målet för ditt arbetsliv! (Bara på finska.)

Linkki kyselyyn