Rättsskyddsförsäkring (tills 31.12.2021)

Som medlem av YTK-Yhdistys har du tillgång till en rättsskyddsförsäkring i anslutning till tviste- och brottmål i ditt arbets- eller tjänsteförhållande.

Denna försäkring gäller skador som uppkommit senast den 31.12.2021.

Från och med 1.1.2022 är YTK-Föreningens medlemmar försäkrade av LähiTapiolas ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring och olycksfallsförsäkring för fritid

Kortfattat

Ur försäkringen ersätts nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstår då ett ärende sköts.

Förutsättningar för att använda försäkringen: 

 • ditt medlemskap i YTK-Yhdistys har varat i minst sex månader då ett försäkringsfall inträffar,

 • om ditt medlemskap har varit i kraft en kortare tid än två år, ska också de faktorer som tviste- eller brottmålet baserar sig på ha uppstått under medlemskapets giltighetstid och

 • du har betalat medlemsavgiften till både arbetslöshetskassan och föreningen


Försäkringen täcker

 • rättsliga tviste- och brottmål i anslutning till ditt arbets- eller tjänsteförhållande
 • advokat- och rättegångskostnader som förorsakas av att du anlitar din jurist
 • motpartens rättegångskostnader som enligt dom ska betalas av dig

Försäkringen ersätter inte exempelvis

 • ärende, som gäller villkoren för avslutande av anställning
 • ärenden i anslutning till utsökning eller konkurs
 • åtal som gäller uppsåtlig eller grov gärning
 • ärenden i anslutning till företagsverksamhet, delägarskap i företag eller medlemskap i ett företags förvaltningsorgan

Försäkringsbelopp och självrisk

Vid rättsskyddsskador uppgår ersättningen till maximalt 10 000 euro.
Om föremålet för tvisten kan uppskattas i pengar, ersätter försäkringen högst det dubbla beloppet av det omtvistade beloppet.

Din självrisk är 15 procent av de ersättningsgilla kostnaderna, dock minst 250 euro.

Det ovan beskrivna är inte en fullständig redogörelse över innehållet i rättsskyddsförsäkringen. Det exakta innehållet i försäkringen anges i försäkringsvillkoren.

Försäkringsvillkoren som gäller från 1.1.2019 och YTK-Yhdistys specialvillkor finns här.

Så här använder du rättsskyddsförsäkringen

 1. Ring eller sänd ett meddelande till YTK-Yhdistys
  Vi kontrollerar giltigheten i ditt medlemskap och går igenom allmänna förutsättningar för att erhålla ersättning. 
 2. Välj önskat ombud (= jurist/advokat)
  Du kan själv välja ditt ombud. Ombudet ska vara en advokat eller jurist. Du kan om du så vill söka ett lämpligt ombud genom advokatnätverket Opuslex som samarbetar med YTK-Yhdistys. Juristerna i nätverket känner till den försäkring som föreningen tillhandahåller och vet hur den gäller.
 3. Om du anlitar någon annan jurist än via nätverket Opuslex, be juristen på föreningens webbplats läsa mer om villkoren för rättsskyddsförsäkringen och hur ersättning ansöks.
 4. Ansök om ersättning genom ombudet
  För att du ska få rättsskyddsförmånen ska du skriftligen på förhand anmäla detta till Pohjola Försäkring. Juristen gör en skadeanmälan och sänder den till Pohjola Försäkring.
 5. Vänta på ersättningsbeslutet 
  Försäkringsgivaren ger ett skriftligt ersättningsbeslut till dig och ditt ombud.

Nämn i din skadeanmälan försäkringsbeteckningen nedan och försäkringstagarens kontaktinformation

Försäkringens nummer: logga in i OMA+
Namn: YTK-Yhdistys ry
FO-nummer: 2010274-1
Utdelningsadress: Industrigatan 4
Postnummer: 32200
Postkontor: Loimaa
E-postadress: [email protected]
Telefonnummer GSM: 02 760 7630

En fritt formulerad skadeanmälan sänds till adressen:
Pohjola Försäkring Ab
Rättsskyddsskador
PB 330
00013 OP

eller elektroniskt till adressen:
[email protected]

Det lönar sig att till skadeanmälan foga kopior av handlingar i anslutning till skadan, exempelvis korrespondens mellan parterna eller stämningsansökningar eller andra skrivelser som lämnats till domstol. De behövs vid handläggningen av skadeärendet.

Efter det att skadeanmälan mottagits begär Pohjola Försäkring vid behov om en kompletterande redogörelse för att avgöra om skadan är ersättningsgill. Då alla uppgifter som behövs är tillgängliga, ger Pohjola Försäkring ett skriftligt ersättningsbeslut, som sänds till dig och ditt ombud.

Pohjola Försäkrings allmänna medlemsrådgivning vid rättsskyddsskador:
Ersättningsrådgivning 0303 0303, e-post:
 [email protected]

Så här har våra medlemmar upplevt de fördelar som rättsskyddsförsäkringen gett dem:

"Den ger en trygghet och visshet om att vad som helst inte är tillåtet att göra på arbetstagarens bekostnad på arbetsmarknaden." Markus, 31 år, medlem i YTK-Föreningen sedan 2011

"Bra information, tydliga råd och en simpel process." Katja, 29 år, medlem i YTK-Föreningen sedan 2019 

“Beslutet kom snabbt. Juristen ansökte om ett beslut om ersättning från rättsskyddsförsäkringen." Taina, 56 år, medlem i YTK-Föreningen sedan 2007 

Linkki kyselyyn