Olycksfallsförsäkring för fritiden tills 31.12.2017

Försäkringsvillkoren för olyckfallsförsäkringen för fritiden förnyas fr.o.m. 1.1.2018.

Därefter ersätts vårdkostnader för olyckor som inträffat under fritiden upp till 8000 euro. 

En olycksfallsförsäkring för fritiden hör till ett komplett medlemskap i YTK, och den gäller överallt i världen. Försäkringen gäller för kompletta medlemmar i YTK, vilka är permanent bosatta i Finland och som har betalat sin medlemsavgift både till Allmänna arbetslöshetskassan YTK och YTK-Föreningen.

Du lägger väl märke till att olycksfallsförsäkringen för fritiden inte är en reseförsäkring, utan den täcker endast de kostnader som orsakats av ett olycksfall (inte exv. insjuknande under resan, inställd resa osv.). För resan lönar det sig att teckna en särskild reseförsäkring.

 Försäkringen ersätter utan självrisk

 • ett olycksfall, som är en plötslig händelse utan den försäkrades förskyllan och på grund av en yttre orsak och som vållar den försäkrade en kroppslig skada
 • vårdkostnader för olycksfallet högst till beloppet 3 000 euro (per ett olycksfall)
 • i engångsersättning för men upp till högst 30 000 euro
 • i ersättning för dödsfall 10 000 euro

Försäkringen gäller inte

 • tävling, match eller träning enligt träningsprogram, vilka arrangerats av idrottsförbund eller –sällskap, ej heller i ett annat idrottsevenemang, vars arrangör förutsätter att deltagaren tecknar en licensförsäkring eller undertecknar en klausul om befrielse från ansvar. Försäkringen gäller ej heller för s.k. farliga idrottsgrenar som särskilt specificerats i försäkringsvillkoren.

Obs! En olycksfallsförsäkring för fritiden som tecknats av föreningens medlemmar innehåller i punkt 5.4. (punkt 6.3. i de villkor som trätt i kraft 1.1.2016) angivna dagsersättning.

Försäkringsvillkoren

Det ovan refererade utgör inte en redogörelse om innehållet i gruppolycksfallsförsäkringen. Studera försäkringsvillkoren för en noggrann utredning om försäkringens innehåll.

Villkoren som trädde i kraft fr.o.m. 1.1.2016 hittar du här.
​​​​​​​Försäkringsvillkoren som var i kraft till 31.12.2015 ser du här.

​​​​​​​

Om olyckan är framme

 1. Uppsök vård via TerveysHelp genom att ringa till numret 0206 1000.

  Samtalet är avgiftsfritt. Om så önskas, får du genast tid hos en specialistläkare hos en vårdanstalt nära dig och samtidigt ditt ersättningsärende anhängigt.

 2. Uppge ditt avtalsnummer 353-4722401-8 när du ringer och tala om att du är en komplett medlem i YTK. Via TerveysHelp kan du också direkt få en betalningsförbindelse för ditt vårdbesök, varvid kostnaderna styrs direkt till LokalTapiola. LokalTapiola beviljar betalningsförbindelser bara till sina samarbetspartner. Om man har föreslagit en vårdåtgärd eller undersökning som kostar över 1500 euro, lönar det sig att i förväg utreda ersättningsgiltigheten hos LokalTapiola med hjälp av ett E-läkarutlåtande som skrivits ut av en läkare.

Att söka ersättning efter vården

Om ersättningsärendet inte inletts via Terveys Help, kan du söka ersättning efter vården.

 1. Gör en skadeanmälan genom att ringa till LokalTapiola, tfn 09 453 2316.
 2. Uppge försäkringens nummer.
  Skador som vållats ända fram till 31.12.2015: 1230162
  Skador som vållats efter 1.1.2016: 353-4722401-8
  Försäkringsbolaget kontrollerar att det kompletta medlemskapet är i kraft hos YTK.
 3. Förvara alla verifikat som hänför sig till skadan under ett års tid.
  De bilagor som behövs preciseras när skadeanmälan har gjorts till ersättningstjänsten.
  Försäkringsbolaget meddelar ifall det  behöver verifikat som hör samman med skadan.
 4. Sök ersättningarna enligt sjukförsäkringslagen hos Fpa, innan ersättningar söks från LokalTapiola.
  Ersättningen från Fpa ska sökas även för sjuktransporten (t.ex. resor till undersökningar och vård med egen bil eller taxi).

Olyckor som inträffar i utlandet

Vid allvarliga olycksfallsskador som inträffat utomlands, kontakta nödtelefonen under resan +358 8 000 4531

Från gruppolycksfallsförsäkringen ersätts varken en avbruten resa, hemtransport, förlorade resdagar, utflykter eller service.

För mer information

På numret 09 453 2316 (vard. 8-17) till LokalTapiolas ersättningstjänst får du närmare information om vilka utgifter som ersätts samt om ersättningarnas begränsningar.

Linkki kyselyyn