Olycksfallsförsäkring för fritid (tills 31.12.2021)

I medlemskapet i YTK Arbetsliv ingår en olycksfallsförsäkring för fritid, som gäller överallt i världen. Försäkringen gäller i Finland stadigvarande bosatta medlemmar av YTK Arbetsliv, som har betalat sin medlemsavgift.

Denna försäkring gäller skador som uppkommit senast den 31.12.2021.

Från och med 1.1.2022 är YTK Arbetslivs medlemmar försäkrade av LähiTapiolas ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring och olycksfallsförsäkring för fritid


Observera, att en olycksfallsförsäkring för fritid inte är en reseförsäkring, utan den ersätter endast kostnader till följd av ett olycksfall (inte t.ex. sjukdom under resa, avbeställd resa osv.). För en resa lönar det sig att teckna en separat reseförsäkring.

Försäkringen ersätter utan självrisk

 • ett plötsligt olycksfall, som drabbar den försäkrade oavsiktligt av en yttre orsak och som förorsakar den försäkrade en kroppsskada
 • vårdkostnader vid olycksfall högst upp till 8 000 euro (per olycksfall)
 • menersättning som engångsersättning högst upp till 30 000 euro
 • engångsersättning vid dödsfall 10 000 euro   

Försäkringen gäller inte

Vid tävlingsidrott och vid träning för sådan. Med tävlingsidrott avses tävlingar eller matcher som har arrangerats av ett idrottsförbund eller en idrottsförening, träningar i enlighet med ett träningsprogram samt andra träningar som är typiska för idrottsgrenen ifråga oberoende av tävlingsidrottens nivå eller den försäkrades ålder. Hobby- och seniorserier i ett idrottsförbund eller en idrottsförening anses inte vara tävlingsidrott.

Obs! I den olycksfallsförsäkring för fritid som föreningen tecknat för sina medlemmar ingår inte det dagpenningsskydd som nämns i punkt 5.2 i försäkringsvillkoren.

Försäkringsvillkor

Det ovan beskrivna är inte en fullständig redogörelse över innehållet i gruppolycksfallsförsäkringen. Det exakta innehållet i försäkringen kan du läsa i försäkringsvillkoren. 

De villkor som gäller från 1.1.2018 finns här.

De villkor som gäller från 1.1.2020 finns här.

Om det sker ett olycksfall

 1. Ta kontakt med Pohjola Hälsomästare tfn 0100 5225. Du kan också ta kontakt via appen Pohjola Sjukhus. Mer detaljerade anvisningar hittar du på Pohjola Sjukhus webbplats. Du hittar instruktioner även i Pohjola Skadehjälpen. I brådskande situationer kan du också söka dig till den närmaste vårdinrättningen som ger första hjälpen.
 2. Pohjola Hälsomästaren ger dig vårdinstruktioner vid mindre besvär, och vid behov beställs en tid på närmaste Pohjola Sjukhus eller på Pohjola Försäkrings partners mottagning. Räkningen för mottagningsbesöket kan skickas direkt till Pohjola Försäkring om du kan visa att du är medlem i YTK Arbetsliv vid ditt besök. Medlemskapet kan du bevisa genom att logga in i tjänsten OMA+ med t.ex. en smarttelefon och att visa upp YTK Arbertslivs medlemsintyg i den.
 3. Om du behöver en betalningsförbindelse för dyrare undersökning eller vård, hänvisas du till Pohjola Sjukhus eller en annan läkare som Pohjola Försäkring samarbetar med. Om det för behandlingen av olycksfallsskadan föreslås vårdåtgärder eller undersökningar som kostar över 1 500 euro, lönar det sig att på förhand med Pohjola Försäkring kontrollera att de ersätts.

Ansökan om ersättning efter vården

Om ett ersättningsärende inte har inletts via tjänsten Pohjola Hälsomästare eller om du inte bevisat att du är medlem i YTK Arbetsliv i anslutning till ditt besök, gör så här:

 1. Ansök om ersättning enligt sjukförsäkringslagen hos FPA innan du ansöker om ersättning hos Pohjola Försäkring. Också för sjuktransportens del ska ersättning sökas från FPA (t.ex. resor till undersökningar och vård med egen bil eller taxi).

 2. Gör en skadeanmälan i Pohjola Skadetjänsten. Du kan logga in på webbplatsen med nätkoderna för vilken bank som helst.


 3. Gå till fliken Försäkringstagarens uppgifter i skadeanmälan och välj punkten Annan försäkringstagare. Skriv YTK Arbetsliv i fältet Försäkringstagare och försäkringsnumret, som du hittar i tjänsten OMA+, i fältet Avtalsbeteckning. Försäkringsbolaget kontrollerar medlemskapets giltighet hos YTK Arbetsliv.

 4. Spara alla verifikat i anslutning till skadan i ett halvår.
  De bilagor som behövs preciseras, då skadeanmälan har gjorts i ersättningstjänsten. Försäkringsbolaget meddelar, om det behöver verifikat i anslutning till skadan.


Olycksfall som inträffar utomlands

Vid allvarliga olycksfallsskador som inträffar utomlands ska du kontakta ditt reseförsäkringsbolags larmtjänst. Om du ansöker om ersättning ur föreningens olycksfallsförsäkring för fritid, betala kostnaderna själv och ansök om ersättning enligt anvisningarna ovan.

Ur gruppolycksfallsförsäkringen ersätts inte avbruten resa, hemtransport, förlorade resdagar, utfärder eller tjänster.

Så här beskriver våra medlemmar sina erfarenheter av olycksfallsförsäkringen:

“Det var mycket bra att få vård så snabbt. Tjänsten fungerade och ersättningarna kom enligt begärda belopp. Mycket nyttig medlemsförmån. Nu är handen i skick och allt är bra." Anna, 48 år, medlem i YTK-Föreningen sedan 2008 

"Det var lätt att hitta information och anvisningar på YTK:s sidor. Därefter behövde jag bara skicka ansökan vidare till försäkringsbolaget. Även beslutet kom i tid, trots att det råkade vara helg." Topias, 35 år, medlem i YTK-Föreningen sedan 2013 

"Mycket snabb skadereglering. Pengarna var på mitt konto inom några dagar, trots att försäkringsbolaget hade ringt vid en tidpunkt då jag inte kunde svara." Henri, 42 år, medlem i YTK-Föreningen sedan 2011 

Ytterligare information

Mer information om kostnader som ersätts ur Pohjola Försäkrings Gruppolycksfallsförsäkring och om begränsningar i ersättningar får du i försäkringsvillkoren eller genom servicenumret 010 253 0022 mån-fre. kl. 8-18

Anvisningar ser du på skadehjalpen.pohjola.fi

​​​​​​​

Linkki kyselyyn