OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR FRITID

I det kompletta medlemskapet ingår en olycksfallsförsäkring för fritid, som gäller överallt i världen. Försäkringen gäller i Finland stadigvarande bosatta kompletta medlemmar, som har betalat sin medlemsavgift.

Från och med 1.1.2022 är olycksfallsförsäkringen för fritid en Gruppolycksfallsförsäkring som beviljas av LokalTapiola.

Observera att för en resa lönar det sig att teckna en separat reseförsäkring som också ersätter sjukdom under resa och inställd resa.  Olycksfallsförsäkringen ersätter endast kostnader till följd av ett olycksfall.

Var du ute och joggade och trampade i en grop, så att du stukade vristen?
Ramlade du omkull med cykeln och slog huvudet i asfalten?
Slog du yxan i benet när du högg ved till bastun?
Ramlade du av kökspallen när du sträckte dig efter en påse mjöl från skåpet?
​​​​​​​

Ta det lugnt! Lyckligtvis är du komplett medlem i YTK och försäkrad med en olycksfallsförsäkring för fritid!

Ett olycksfall är en plötslig händelse, som drabbar den försäkrade oavsiktligt av en yttre orsak och som förorsakar den försäkrade en kroppsskada.

Vad ersätter olycksfallsförsäkringen för fritid?

 • ett plötsligt olycksfall, som drabbar den försäkrade oavsiktligt av en yttre orsak och som förorsakar den försäkrade en kroppsskada
 • vårdkostnader vid olycksfall högst upp till 8 000 euro (per olycksfall)
 • menersättning som engångsersättning högst upp till 50 000 euro
 • engångsersättning vid dödsfall 20 000 euro
 • utan självrisk  

Försäkringen är inte giltig i händelse av trafikskada eller om händelsen sker då man är på jobb under ett anställningsavtal, inte heller i tävlingsidrott eller dess utövande. Med tävlingsidrott avses tävlingar eller matcher som anordnas av ett idrottsförbund eller en idrottsklubb, övningar under ett coachningsprogram och andra övningar som är specifika för idrotten, oavsett tävlingsidrottens nivå eller ålder för den försäkrade. Idrottsförbund eller idrottsklubbars hobby- och åldersserier anses inte vara tävlingssporter.

Villkoren för försäkringen

Det exakta innehållet i försäkringen kan du läsa i försäkringsvillkoren. 

De villkor som gäller från och med 1.1.2022 finns här.

Gör så här

Om det sker ett olycksfall

 1. Kolla upp i OMA+ servicen att din medlemsavgift är betald. Uppsök därefter vård på en valfri vårdinrättning eller på en vårdplats som skadan kräver.
 2. LokalTapiolas största samarbetspartner (t.ex. Mehiläinen, Pihlajalinna, Terveystalo) kan direkt fakturera ditt första besök, samt undersökningar på mindre än 1.500€ relaterade till samma olycka vid samma besök, t.ex. magnetröntgen och tillhörande konsultation. Den slutliga ersättningen kommer att bedömas i kompensationsavdelningen i LokalTapiola.
 3. Om du uppsöker vård hos en annan läkare än en som LokalTapiola samarbetar med, ska du först betala fakturan själv och ansöka om ersättning i samband med skadeanmälan eller anmäla kostnaderna i efterskott.
 4. Om du behöver en betalningsförbindelse för dyrare undersökning eller vård, sänder vårdinrättningen en begäran om betalningsförbindelse till LokalTapiola för den vård eller undersökning som du behöver.

Anmälan om skada och ansökan om ersättning efter vård

Kolla upp i OMA+ att din medlemsavgift för det kompletta medlemskapet har betalats. Försäkringsbolaget kollar upp att ditt medlemskap är i kraft i samband med behandlingen av skadeanmälan. Anmäl skadan till försäkringsbolaget:

 1. Gör en skadeanmälan i LokalTapiolas nättjänst: https://www.lahitapiola.fi/sv/foretag/sok-ersattning/sok-ersattning (Personskada -> Olycksfall som inträffat på fritiden -> Privat olycksfallsförsäkring som tecknats av ett företag)
 2. Fyll först i uppgifterna om skadefallet och dina personuppgifter i skadeanmälan.
 3. Under fliken Uppgifter om försäkringstagaren i skadeanmälan, välj alternativet Förbund. Uppge YTK Arbetsliv (f.d. YTK-Föreningen) i fältet Försäkringstagare. Försäkringsbolaget kontrollerar att du är full medlem i YTK-Föreningen.
 4. Du behöver inte bifoga bilagor till skadeanmälan. Vi ber dig spara alla dokument i anslutning till skadan i sex månader. Försäkringsbolaget meddelar dig om de behöver dokument i anslutning till skadan.

Mer information

Mer detaljerad information om försäkringen hittar du i försäkringsvillkoren.

Du kan kontakta vår ersättningstjänst per e-post [email protected] eller per telefon på 09 453 3222 (mån–fre 8-16) om du behöver ersättningsrådgivning eller närmare information om innehållet i försäkringen.


Du kanske också är intresserad av:

Linkki kyselyyn