OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR FRITID

I medlemskapet i YTK-Föreningen ingår en olycksfallsförsäkring för fritid, som gäller överallt i världen. Försäkringen gäller i Finland stadigvarande bosatta medlemmar i YTK-Föreningen, som har betalat sin medlemsavgift. Från och med 1.1.2022 är olycksfallsförsäkringen för fritid en Gruppolycksfallsförsäkring som beviljas av LokalTapiola.

Observera att för en resa lönar det sig att teckna en separat reseförsäkring som också ersätter sjukdom under resa och avbeställd resa.  Olycksfallsförsäkringen ersätter endast kostnader till följd av ett olycksfall.

Var du ute och joggade och trampade i en grop, så att du stukade vristen?
Ramlade du omkull med cykeln och slog huvudet i asfalten?
Slog du yxan i benet när du högg ved till bastun?
Ramlade du av kökspallen när du sträckte dig efter en påse mjöl från skåpet?
​​​​​​​

Ta det lugnt! Lyckligtvis är du medlem i YTK-Föreningen och försäkrad med en olycksfallsförsäkring för fritid!

Ett olycksfall är en plötslig händelse, som drabbar den försäkrade oavsiktligt av en yttre orsak och som förorsakar den försäkrade en kroppsskada.

Vad ersätter olycksfallsförsäkringen för fritid?

 • ett plötsligt olycksfall, som drabbar den försäkrade oavsiktligt av en yttre orsak och som förorsakar den försäkrade en kroppsskada
 • vårdkostnader vid olycksfall högst upp till 8 000 euro (per olycksfall)
 • menersättning som engångsersättning högst upp till 50 000 euro
 • engångsersättning vid dödsfall 20 000 euro
 • utan självrisk  

Försäkringen gäller inte vid tävlingsidrott eller vid träning för sådan, och inte heller om en trafikolycka inträffar eller vid utförande av lönearbete.

Villkoren för försäkringen

Det exakta innehållet i försäkringen kan du läsa i försäkringsvillkoren. 

De villkor som gäller från och med 1.1.2022 finns här.

Gör så här

Om det sker ett olycksfall

Så här uppsöker du vård

 1. Uppsök vård på en valfri vårdinrättning eller på en vårdplats som skadan kräver.
 2. LokalTapiolas största samarbetspartner (t.ex. Mehiläinen, Pihlajalinna, Terveystalo) kan sända fakturan för mottagningsbesöket direkt till LokalTapiola, om du visar upp FPA-kortet och bevisar ditt medlemskap i YTK-Föreningen i samband med ditt besök. Du kan bevisa medlemskapet t.ex. med en smarttelefon genom att logga in i tjänsten OMA+ och visa upp medlemsintyget där.
 3. Om du uppsöker vård hos en annan läkare än en som LokalTapiola samarbetar med, ska du först betala fakturan själv och ansöka om ersättning i samband med skadeanmälan eller anmäla kostnaderna i efterskott.
 4. Om du behöver en betalningsförbindelse för dyrare undersökning eller vård, sänder vårdinrättningen en begäran om betalningsförbindelse till LokalTapiola för den vård eller undersökning som du behöver.

Anmälan om skada och ansökan om ersättning efter vård

Kolla up i OMA+ att din medlemsavgift för YTK-Föreningen har betalats. Anmäl skadan till försäkringsbolaget:

 1. Gör en skadeanmälan i LokalTapiolas nättjänst: https://www.lahitapiola.fi/sv/foretag/sok-ersattning/sok-ersattning (Personskada -> Olycksfall som inträffat på fritiden -> Privat olycksfallsförsäkring som tecknats av ett företag)
 2. Fyll först i uppgifterna om skadefallet och dina personuppgifter i skadeanmälan.
 3. Under fliken Uppgifter om försäkringstagaren i skadeanmälan, välj alternativet Förbund. Uppge YTK-Föreningen i fältet Försäkringstagare. Försäkringsbolaget kontrollerar att du är full medlem i YTK-Föreningen.
 4. Du behöver inte bifoga verifikat till skadeanmälan. Vi ber dig spara alla verifikat i anslutning till skadan i sex månader. Försäkringsbolaget meddelar dig om det behöver verifikat i anslutning till skadan.

Mer information

Mer detaljerad information om försäkringen hittar du i försäkringsvillkoren.

Du kan kontakta vår ersättningstjänst per e-post yritysten.henkilovahingot@lahitapiola.fi eller per telefon på 09 453 3222 (mån–fre 8–16) om du behöver ersättningsrådgivning eller närmare information om innehållet i försäkringen.


Du kanske också är intresserad av:

Linkki kyselyyn