Inbesparingar och trygghet med försäkringsförmånen för en medlem

Hur försäkringarna har hjälpt vvåra medlemmar vid skador och hur sakerna ordnat upp sig till slut?

Tack vare olycksfallsförsäkringen för fritiden sparade Markus en stor summa för tandreparationen och Topis knäskada blev till slut botad och allt i skick.

Läs Markus berättelse!

Se, hur det gick för Topi!

Det viktigaste är att man inte behöver fundera på ”vad om”?”

Andra erfarenheter av olycksfallsförsäkringen för fritiden:

”Fint, att man genast fick vård. Servicen fungerade och ersättningarna kom, när man begärde dem. En synnerligen nyttig medlemsförmån. Nu är handen i skick och allt väl.” Anna, 48 år,  medlem i YTK-Föreningen från år  2008

”Informationen och anvisningarna var lätta att hitta på YTK-webbplatsen. Därefter bara ansökan enkelt vidare till försäkringsbolaget. Också beslutet kom i tid, fastän tidpunkten inföll under helgen.” Topias, 35 år. Medlem i YTK-Föreningen från år 2013

”Synnerligen snabb ersättningsbehandling. Pengarna var på mitt konto inom några dagar, fastän man ringt från försäkringsbolaget på en tid, när jag inte kunde svara.” Henri, 42 år. Medlem i YTK-Föreningen från år 2011

”Jag har dragit nytta av Föreningens olycksfallsförsäkring för fritiden flera gånger och en gång ända till en magnetröntgen. Man känner sig lättad och fri från bekymmer, när man vet att man har försäkringarna i ordning i händelse av allt, även under fritiden. En oändligt bra extra förmån  att den finns till.” Mika, 49 år. Medlem i YTK-Föreningen från år 2010

Linkki kyselyyn