YTK-Föreningen har försäkrat sina medlemmar med gruppförsäkringar. Försäkraren är Pohjola Försäkring.

Professionell ansvarsförsäkring

Som komplett medlem i YTK har du en ansvarsförsäkring i händelse av att det uppkommer en skadeståndsskyldighet i ditt yrke, din befattning eller tjänst.

Rättsskyddsförsäkring fr.o.m. ​​​​​​​1.1.2018

Som komplett medlem i YTK har du till ditt förfogande  en rättsskyddsförsäkring i händelse av tviste- eller brottmål i anslutning till ditt anställnings- eller tjänsteförhållande.

Olycksfallsförsäkring för fritiden fr.o.m. 1.1.2018

Komplett medlemskap i YTK omfattar en olycksfallsförsäkring för fritiden, vilken gäller överallt i världen. De nya försäkringsvillkoren täcker vårdkostnader ända upp till 8000 euro.

Rättsskyddsförsäkring ända till 31.12.2017

Som komplett medlem i YTK har du en rättsskyddsförsäkring i händelse av en olaglig uppsägning . Skador som uppkommit före 31.12.2017 ersätts av LokalTapiolas försäkring.

Olycksfallsförsäkring för fritiden ända till 31.12.2017

Komplett medlemskap i YTK omfattar en olycksfallsförsäkring för fritiden, vilken gäller överallt i världen. Skador som uppkommit före 31.12.2017 ersätts av LokalTapiola försäkring.

Linkki kyselyyn