FÖRSÄKRINGAR SOM INGÅR I DITT MEDLEMSKAP

Professionell ansvarsförsäkring

Som medlem i YTK-Föreningen har du en ansvarsförsäkring i händelse av skadeståndsskyldighet som uppkommer i ditt yrke, din befattning eller tjänst.

Rättsskyddsförsäkring

Som medlem i YTK-Föreningen har du tillgång till en rättsskyddsförsäkring i anslutning till tviste- och brottmål i ditt anställnings- eller tjänsteförhållande.

Olycksfallsförsäkring för fritiden

En olycksfallsförsäkring för fritid hör till medlemskapet i YTK-Föreningen, och den gäller överallt i världen. De nya försäkringsvillkoren omfattar vårdkostnader för olycksfall upp till 8000 euro.

Professionell ansvarsförsäkring till 31.12.2021
Skador som har inträffat senast 31.12.2021 ersätts från Pohjola Försäkring. Läs mer

Rättsskyddsförsäkringen till 31.12.2021
Skador som har inträffat senast 31.12.2021 ersätts från Pohjola Försäkring. Läs mer

Olycksfallsförsäkringen för fritid till 31.12.2021
På skador som inträffar senast 31.12.2021 tillämpas försäkringsvillkoren för Pohjola Försäkring. Läs mer


Läs mer:

Linkki kyselyyn