Försäkringarna för YTK:s kompletta medlemmar

  Försäkringarna från och med 1.1.2022

  Professionell ansvarsförsäkring

  Som komplett medlem har du en ansvarsförsäkring i händelse av skadeståndsskyldighet som uppkommer i ditt yrke, din befattning eller tjänst.

  Rättsskyddsförsäkring

  Som komplett medlem har du tillgång till en rättsskyddsförsäkring i anslutning till tviste- och brottmål i ditt anställnings- eller tjänsteförhållande.

  Olycksfallsförsäkring för fritiden

  En olycksfallsförsäkring för fritid hör till det kompletta medlemskapet och den gäller överallt i världen. De nya försäkringsvillkoren omfattar vårdkostnader för olycksfall upp till 8000 euro.

  Skador som har inträffat senast 31.12.2021

  Professionell ansvarsförsäkring till 31.12.2021
  Skador som har inträffat senast 31.12.2021 ersätts från Pohjola Försäkring. Läs mer

  Rättsskyddsförsäkringen till 31.12.2021
  Skador som har inträffat senast 31.12.2021 ersätts från Pohjola Försäkring. Läs mer

  Olycksfallsförsäkringen för fritid till 31.12.2021
  På skador som inträffar senast 31.12.2021 tillämpas försäkringsvillkoren för Pohjola Försäkring. Läs mer


  Läs mer:


  uppdaterad 24.11.2022

  Linkki kyselyyn