Bli medlem!

Arbetslivet bjuder på perioder av många slag. När du skaffar dig ett medlemskap i YTK-Föreningen, utöver medlemskapet i YTK-kassan, är du en komplett medlem hos oss och får ett betydligt extraskydd. Som komplett medlem är du försäkrad genom en professionell ansvars- och rättsskyddsförsäkring samt en olycksfallsförsäkring för fritiden. Som komplett medlem har du möjlighet att få juridisk rådgivning om anställningsförhållandet av en jurist på det avgiftsfria servicenumret samt utnyttja olika slags former av stöd i jobbsökandet.

18

Medlemskap i YTK-Föreningen

Komplettera medlemskapet i YTK-kassan genom att ansluta dig som medlem i YTK-Föreningen.

92

Kassamedlemskap

Som kassamedlem omfattas du endast av utkomstskyddet för arbetslösa.

110

Komplett medlemskap

Som komplett medlem hör du till både Allmänna arbetslöshetskassan YTK och YTK-Föreningen.

0

Studerande-
medlemsskap

Du får till ditt förfogande alla de medlemsförmåner som föreningen erbjuder. Läs mera.

Priser för 2019. Medlemskap i YTK-föreningen 18 € + kassamedlemskap 92 € = Komplett medlemskap 110 €. Grattis studentmedlemskap från och med 1.1.2019. Om du önskar att ditt medlemskapet är i kraft redan under året 2018 betalar du medlemsavgiften för de återstående dagar för resten av året 2018. Medlemsavgiften för YTK-föreningnen betalas i sin helhet för året 2018. Om du vill börja ditt medlemskap från och med 1.1.2019 du kan ändå fylla i anslutningsblankett nu och anteckna den begynnelsedagen du vill från blanketten.

Några viktiga observationer:

Medlemskapet börjar tidigast från den dag då din ansökan om medlemskap inkommer till oss.

Som arbetslös kan du inte ansluta dig till arbetslöshetskassan, utan du måste ha ett ikraftvarande anställningsförhållande.

För att förvissa dig om ditt medlemskap ska du betala din medlemsavgift, fakturan för den får du inom ungefär en vecka efter att du anslutit dig.

Medlemsavgifterna för Allmänna arbetslöshetskassan YTK och YTK-Föreningen faktureras skilt för sig.

Närmare om villkoren och skyldigheterna för att bli medlem kan du läsa här.

Alla dessa för en komplett medlem!

Utkomstskydd

Gruppolycksfallsförsäkring för fritiden

Rättsskyddsförsäkring

Ansvarsförsäkring

Juridisk rådgivning om anställningsförhållande

Stöd i jobbsökning

Andra förmåner

Linkki kyselyyn