Bli medlem!

Arbetslivet bjuder på perioder av många slag. När du skaffar dig ett medlemskap i YTK-Föreningen, utöver medlemskapet i YTK-kassan, är du en komplett medlem hos oss och får ett betydligt extraskydd. Som komplett medlem är du försäkrad genom en professionell ansvars- och rättsskyddsförsäkring samt en olycksfallsförsäkring för fritiden. Som komplett medlem har du möjlighet att få juridisk rådgivning om anställningsförhållandet av en jurist på det avgiftsfria servicenumret samt utnyttja olika slags former av stöd i jobbsökandet.

Studerandemedlemskap

0

Som studerandemedlem får du alla YTK-Föreningens förmåner till ditt förfogande gratis. Läs mera

Rättsskyddsförsäkring-ikon.Juridisk rådgivning om anställningsförhållande -ikon.Ansvarsförsäkring-ikon.Gruppolycksfallsförsäkring för fritiden -ikon.Stöd i jobbsökning -ikon.Andra förmåner -ikon.

Komplett medlemskap 137 € / år innefattar

Som komplett medlem hör du både till Allmänna arbetslöshetskassan YTK och YTK-Föreningen

Utkomstskydd från arbetslöshetskassan + YTK-Föreningens medlemsförmåner och tjänster: Olycksfallsförsäkring för fritiden,Professionell ansvarsförsäkring, Rättsskyddsförsäkring, Juridisk rådgivning för anställningsförhållandet, Stöd för jobbsökandet, Andra samarbetspartners förmåner

Komplett medlemskap 137 € / år innefattar

Medlemskap i kassan – du omfattas endast av utkomstskyddet

115

År

Utkomstskydd-ikon.

Medlemskap i YTKFöreningen – du får extra trygghet i arbetslivets svängningar

22

År

Rättsskyddsförsäkring-ikon.Juridisk rådgivning om anställningsförhållande -ikon.Ansvarsförsäkring-ikon.Gruppolycksfallsförsäkring för fritiden -ikon.Stöd i jobbsökning -ikon.Andra förmåner -ikon.

Några viktiga saker att lägga märke till

  • Medlemskapet börjar tidigast från den dagfin medlemsansökan inkommer till oss.
  • Som arbetslöskan du inte ansluta dig till arbetslöshetskassan, utan du ska ha ett giltigt anställningsförhållande.
  • För att säkra ditt medlemskap ska du betala din medlemsavgift, du får en faktura c. en vecka efter att du anslutit dig.
  • Du kan uppdatera ditt medlemskap i kassan till komplett medlem med blanketten för ansökan om att bli medlem.
  • Medlemsavgifterna till Allmänna arbetslöshetskassan YTK och YTK-Föreningen faktureras skilt för sig.
  • Närmare om villkoren för att bli medlem och om skyldigheterna för en medlem kan du läsa här.

Linkki kyselyyn