BLI MEDLEM OCH TA DEL AV ARBETSLIVETS BÄSTA förmåner

Grattis! Om du redan är medlem av YTK Arbetslöshetskassan kan du bli komplett medlem med endast en extra avgift på 24 €. Om du inte ännu gör det, inga problem! Du kan bli kassamedlem och komplett medlem samtidigt. När du blir komplett medlem utöver ett kassamedlemskapet, får du ett brett utbud av arbetslivstjänster till en superlåg kostnad: Lakikaveri för anställningssituationer, försäkringar för arbete och fritid, stöd för jobbsökning och inspiration för kompetensutveckling samt smarta besparingar för vardag och välbefinnande.

Studerandemedlemskap

0

Som studerandemedlem får du alla YTK Arbetslivs förmåner till ditt förfogande gratis. Läs mera

Rättsskyddsförsäkring-ikon.Juridisk rådgivning om anställningsförhållande -ikon.Ansvarsförsäkring-ikon.Gruppolycksfallsförsäkring för fritiden -ikon.Stöd i jobbsökning -ikon.Andra förmåner -ikon.

Komplett medlemskap 123 € / år innefattar

Som komplett medlem hör du både till YTK Arbetslöshetskassan och YTK Arbetsliv

Utkomstskydd från arbetslöshetskassan + YTK-Föreningens medlemsförmåner och tjänster: Olycksfallsförsäkring för fritiden,Professionell ansvarsförsäkring, Rättsskyddsförsäkring, Juridisk rådgivning för anställningsförhållandet, Stöd för jobbsökandet, Andra samarbetspartners förmåner

Komplett medlemskap 123 € / år 2023 innefattar

Medlemskap i kassan – du omfattas endast av utkomstskyddet

99

År

Utkomstskydd-ikon.

Medlemskap i YTK Arbetsliv – du får extra trygghet i arbetslivets svängningar

24

År

Rättsskyddsförsäkring-ikon.Juridisk rådgivning om anställningsförhållande -ikon.Ansvarsförsäkring-ikon.Gruppolycksfallsförsäkring för fritiden -ikon.Stöd i jobbsökning -ikon.Andra förmåner -ikon.

Några viktiga saker att lägga märke till

  • Medlemskapet börjar tidigast från den dag din medlemsansökan inkommer till oss.
  • Som arbetslös kan du inte ansluta dig till arbetslöshetskassan, utan du ska ha ett giltigt anställningsförhållande.
  • För att säkra ditt medlemskap ska du betala din medlemsavgift, du får en faktura ca. en vecka efter att du anslutit dig.
  • Du kan uppdatera ditt medlemskap i kassan till komplett medlemskap med blanketten för ansökan om att bli medlem.
  • Medlemsavgifterna till YTK Arbetslöshetskassan och YTK Arbetsliv faktureras skilt för sig.
  • Närmare om villkoren för att bli medlem och om skyldigheterna för en medlem kan du läsa här.
  • Kassamedlemskap 99 € för året 2023).
  • Arbetslivstjänsternas årsavgift 24 € för året 2023. 

Linkki kyselyyn