Lainsäädäntö

Här hittar du lagarna och förordningarna om anställningsförhållandet:​​​​​​​

Arbetsavtalslag 55/2001

Arbetstidslag 872/2019

Semesterlag 162/2005

Arbetarskyddslag 738/2002

Sjukförsäkringslag 1224/2004

Lag om företagshälsovård 1383/2001

Lag om alterneringsledighet 1305/2002

Lag om pension för arbetstagare 395/2006

Lag om pension för den offentliga sektorn 81/2016

Lag om pension för företagare 1272/2006

Lag om integritetsskydd i arbetslivet 759/2004

Lag om samarbete i företag 334/2007

Jämställdhetslag 1325/2014

Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986


Mera om lagstiftningen kan du läsa i statens datapaket www.finlex.fi


Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Linkki kyselyyn