Juridisk rådgivning om anställningsförhållandet

Som komplett medlem får du juridisk rådgivning om anställningsförhållandet per telefon till priset av ett normalt telefonsamtal. Juristerna i advokatnätverket OpusLex besvarar ditt telefonsamtal vardagar kl. 9-14 (fredagar stängt).

Opuslex är ett riksomfattande nätverk bestående av 20 självständiga advokatbyråer som hör till Finlands Advokatförbund, med verksamhet på 22 orter och över 50 jurister. Till dem kan du vända dig, ifall du behöver hjälp i konfliktsituationer som gäller hur anställningsförhållandet upphör eller när du vill fråga något som rör anställningsförhållandet.

Rådgivningen täcker de situationer som du kan föra fram i telefon utan att juristen sätter sig in i handlingar eller annat material. Om kostnader som uppstår för att sätt upp handlingar eller om andra åtgärder ska avtalas med den aktuella juristen skilt för sig.

obs!

Ifall ditt ärende gäller frågor som hänför sig till innehållet i kollektivavtalen (t.ex. lönetabeller, minimilöner, pekkasdagar eller olika slags tillägg) så kontakta arbetarskyddsmyndigheten. Arbetarskyddsmyndigheten i din egen region finner du på arbetarskyddsförvaltningens sidor.

Så här drar du nytta av den juridiska rådgivningen om anställningsförhållandet

  1. Ring till numret 0200 55011

  2. Mata in de nio (9) första siffrorna av din personbeteckning

  3. Vänta – När din medlemskod är identifierad, kopplas samtalet till den närmaste lediga juristen. Linjen är tyst när det sker, vänta utan att koppla från samtalet. Ifall samtalet i något skede avbryts, är det det anhopning på linjerna. Försök i så fall på nytt.

Linkki kyselyyn