Anställningsrådgivning

Tre sätt att få hjälp och råd vid problem i anställningsförhållandet

  1. I vårt omfattande informationspaket hittar du information om olika situationer i arbetslivet, såsom betalning av lön, anställningsavtal, semester, arbetstid, osv.
  2. Juridisk rådgivning om anställningsförhållandet är en telefontjänst för medlemmar, där juristerna i advokatnätverket OpusLex ger råd i frågor som gäller anställningsförhållandet från måndag till torsdag kl. 9–14 till priset av en telefonavgift. Se mer detaljerade instruktioner nedan.
  3. Arbetarskyddsmyndigheten hjälper till om ditt ärende gäller innehållet i kollektivavtalen (t.ex. lönetabeller, minimilöner, pekkasdagar eller olika slags tillägg). Arbetarskyddsmyndigheten i din egen region hittar du på arbetarskyddsförvaltningens sidor.

Juridisk rådgivning om anställningsförhållandet

Som komplett medlem får du juridisk rådgivning om anställningsförhållandet per telefon till priset av ett normalt telefonsamtal. Juristerna i advokatnätverket OpusLex besvarar ditt telefonsamtal vardagar kl. 9-14 (fredagar stängt). Observera att samtal från utlandet eller från ett utländskt abonnemang kan leda till extra kostnader.​​​​​​​

Undantag från öppettiderna  2021:
6.12. ingen rådgivning
23.12. - 31.12. från 9-12

Opuslex är ett riksomfattande nätverk bestående av 20 självständiga advokatbyråer som hör till Finlands Advokatförbund, med verksamhet på 22 orter och över 50 jurister. Till dem kan du vända dig, ifall du behöver hjälp i konfliktsituationer som gäller hur anställningsförhållandet upphör eller när du vill fråga något som rör anställningsförhållandet.

Juristerna som tillhandahåller juridisk rådgivning har åtagit sig att följa god juristpraxis, vars grundläggande värde är tillgänglighet. Medlemmen ska därför vara beredd på att i samband med sin juridiska rådgivning uppge sin arbetsgivares namn.

Rådgivningen täcker de situationer som du kan föra fram i telefon utan att juristen sätter sig in i handlingar eller annat material. Om kostnader som uppstår för att sätt upp handlingar eller om andra åtgärder ska avtalas med den aktuella juristen skilt för sig.

obs!

Ifall ditt ärende gäller frågor som hänför sig till innehållet i kollektivavtalen (t.ex. lönetabeller, minimilöner, pekkasdagar eller olika slags tillägg) så kontakta arbetarskyddsmyndigheten. Arbetarskyddsmyndigheten i din egen region finner du på arbetarskyddsförvaltningens sidor.

Så här drar du nytta av den juridiska rådgivningen om anställningsförhållandet

  1. Ring till numret 0200 55011

  2. Mata in de nio (9) första siffrorna av din personbeteckning

  3. Vänta – När din medlemskod är identifierad, kopplas samtalet till den närmaste lediga juristen. Linjen är tyst när det sker, vänta utan att koppla från samtalet. Ifall samtalet i något skede avbryts, är det det anhopning på linjerna. Försök i så fall på nytt.

  4. Riktades samtalet till semestersvararen? Om samtalet riktas till svararen, kontakta numret 09 6866 100.

Linkki kyselyyn